BRF Årstakrönet

BRF_Skiss Drönarbild med fotomontage

 

arsta-brf4 arsta-brf3 arsta-brf2 arsta-brf

Ett samarbete mellan

SolarTeknik – Veolia – Galore Electro – FerroAmp – Stockholm Stad

Solpaneler -ca 25 kW, 88 st LG MonoX2 med växelriktare från svenska FerroAmp.

Stockholm_logo

Brf Årstakrönet – kv Tysslingen ingår i ett 5-årigt EU-finansierat projekt under namnet GrowSmarter. http://www.grow-smarter.eu/home/
Projektet startade 1 januari 2015 och beräknas pågå till 2019.12.31. Det syftar till att i Stockholm, Köln och Barcelona som sk. LightHouse cities, testa 12 smarta lösningar för att omvandla städer i riktning mot ett smart och hållbart Europa. Projektet följs av ett antal sk Follower Cities med intresse att
själv använda hela eller delar av det som projektet avser att testa. Direktivet från EU är att det inte är en testbedd utan skall visa på praktiska marknadsföringsbara lösningar som enkelt kan ”rullas ut” till andra fastigheter. För Stockholms del sker arbetet på tre fronter.

1. Valla Torg där ägaren Stockholmshem medverkar med ca 300 lägenheter på ca 30.000 m2. Fastigheter som skall energieffektiviseras ned till nybyggnadskrav med en rad åtgärder. Renoveringsarbete är delvis påbörjat.

2. Slakthusområdet där Fastighetskontoret som ägare leder en varsam renovering av två Blåmärka industrifastigheter. Här sker även installation av viss energibesparande teknik. Inledande renovering är påbörjad

3. Brf Årstakrönet – där Veolia skall visa hur relativt nybyggda fastigheter är i behov av energieffektivisering redan kort tid efter bygget är klart.

Brf Årstakrönet består av två fastighetkroppar sammanbundna med ett källargarage. Totalt finns 57 lägenheter med var och en egna el abonnemang. Fastigheten förbrukar gemensamhetsel på ett abonnemang med ca 65000 kWh/år. Uppvärmningsformen är fjärrvärme. Detta projekt är påbörjat.
Veolia har en centraluppgift med att driftövervaka och löpande energitrimma samtliga tre systemen i Stockholm under hela projektets gång.

LG Solcellspaneler
SolarTeknik levererar allt material och medverkar med expertis vid montage och driftsättning. Solarteknik har även tagit fram erforderliga bygglovshandlingar.
Då bästa möjliga hållbarhet och kvalitet samt ekonomisk stabilitet hos tillverkaren önskas, blev det givetvis solpaneler från LG och montagesystem från tyska Schletter.

Ferroamp växelriktare
Veolia önskar använda svenska Ferroamp EnergyHub för omvandling och strömutjämning, som en del i GrowSmarter.

solarteknik_logo_B200pxVeolia_logo

galore_logo_60mm_300dpi Ferroamp_logoStockholm_logo